PC 02 W3 1180

Шамотизирана бялоизпичаща се керамична маса (глина). Спича се добре още при температури от 1040 °С. Много пластична подходяща за малки и големи изделия.

Подходяща за точене, градене, работа на платки, ръчно формoване в гипсови калъпи (набиване), формoване на преси, скулптурно моделиране, екструдиране и др. Предпочитана глина за работа с деца.

 • Температура на бисквит 980-1040 °С.
 • Температура на глазурно изпичане от 1040 до 1180 °С.
 • Съдържание на шамот повече от 10% 0-0.4mm.
 • Опаковка- 10 кг в РЕ пликове

Препоръчителни глазури: GTR 01, GO 01, GTR 07 (над 1100 °С), GO 05 (над 1100 °С), GTR 10, GO 10.

PC 02 W3 1180 S 0-2

Шамотизирана бялоизпичаща се керамична маса (глина). Спича се добре още при температури от 1040 °С. Много пластична подходяща за малки и големи изделия.

Подходяща за точене, градене, работа на платки, ръчно формoване в гипсови калъпи (набиване), формoване на преси, скулптурно моделиране, екструдиране и др.

 • Температура на бисквит 980-1040 °С.
 • Температура на глазурно изпичане от 1040 до 1180 °С.
 • Съдържание на шамот фракция 0-2мм- над 30%.
 • Опаковка- 10 кг в РЕ пликове

.

Препоръчителни глазури: GTR 01, GO 01, GTR 07 (над 1100 °С), GO 05 (над 1100 °С), GTR 10, GO 10.

PC 03 W2 1200

Фина снежно бяла керамична маса. Подходяща за малки и големи изделия.

Препоръчва се за градене, работа на платки, скулптурно моделиране, формоване в гипсови калъпи (набиване), екструдиране точене и др.

 • Температура на бисквит 980-1040 °С.
 • Температура на глазурно изпичане от 1040 до 1200 °С.
 • Опаковка - 10 кг в РЕ пликове.

Препоръчителни глазури: GTR 01, GO 01, GTR 07 (над 1100 °С), GO 05 (над 1100 °С), GTR 10, GO 10.

PC 03 W2 1200 S 0-2

Шамотизирана снежно бяла керамична маса. Подходяща за малки и големи изделия.

Препоръчва се за градене, работа на платки, скулптурно моделиране, формоване в гипсови калъпи (набиване), екструдиране точене и др.

 • Температура на бисквит 980-1040 °С.
 • Температура на глазурно изпичане от 1040 до 1200 °С.
 • Съдържа шамот фракция от 0 до 2мм над 30%.
 • Опаковка - 10 кг в РЕ пликове.
 • Произвежда се по заявка!

Препоръчителни глазури: GTR 01, GO 01, GTR 07 (над 1100 °С), GO 05 (над 1100 °С), GTR 10, GO 10.

PC 04 W8 1150

Фино шамотизирана червеноизпичаща се керамична маса (точарска глина). Много пластична, удачна за малки и средно-големи изделия (до 60см.). Изключително подходяща за точене.

Червената пластична маса е предназначена за точене, градене, работа на платки, формoване в гипсови калъпи (набиване), скулптурно моделиране екструдиране, пресоване на RAM и ротационни преси.

 • Температура на бисквит 800-980 °С.
 • Температура на глазурно изпичане- 980-1150 °С.
 • Съдържание на шамот повече от 10% 0-0.4mm.
 • Опаковка - 10 кг в РЕ пликове.

Препоръчителни глазури: GTR 07, GO 05.

PC 04 W8 1150 S 0-2

Шамотизирана червеноизпичаща се се пластична керамична маса.

Подходяща за малки и големи изделия до 1,5м. Подходяща за градене, работа на платки, ръчно формoване в гипсови калъпи (набиване), формoване на преси, скулптурно моделиране, екструдиране и др.

 • Температура на бисквит 800-980 °С.
 • Температура на глазурно изпичане- 980-1150 °С.
 • Съдържание на бял шамот фракция 0-2мм - над 30%.
 • Опаковка - 10 кг в РЕ пликове.
 • Произвежда се по заявка!

Препоръчителни глазури: GTR 07, GO 05.

PC 05 W0 1100

Снежно бяла фина фаянсова маса с висока степен на белота. Подходяща за малки и средно-големи изделия (до 60см.) Минимални деформации и свиване в голям температурен диапазон.

Препоръчителни техники са екструдиране, пресоване на RAM преси и ротационни преси, работа на платки, формоване в гипсови калъпи (набиване).

 • Температура на бисквит 1000-1100 °С.
 • Температура на глазурно изпичане- 980-1100 °С.
 • Опаковка - 10 кг в РЕ пликове.

Препоръчителни глазури: GTR 07, GO 05.

PC 08 W1 1220

Порцеланова пластична маса, отговаряща на всички най-строги изисквания за белота и прозирност. Материалът притежава оптимална пластичност.

Съдържа специални добавки, които намаляват триенето при форм0ване и увеличават якостта и пластичността на сурово.

Подходяща е за формoване на автомат и преси за изработка на сервизи за хранене, мразоустойчиви плочки и др. Влага- 19-21%.

 • Температура на бисквит 980-1100 °С.
 • Температура на глазурно изпичане 1080-1220 °С.
 • Съдържание на шамот повече от 10% 0-0.4mm.
 • Опаковка - 10 кг в РЕ пликове.

Препоръчителни глазури: GTR 01, GO 01, GTR 07, GO 05.

ПЛАСТИЧНИ КЕРАМИЧНИ МАСИ

Сертификати

Всички продукти са придружени с необходимата документация, сертифицираща тяхното качество, характеристики и предназначение.

Контрол

Непрекъснат качествен контрол и химически анализ от суровината до крайния продукт.

Еко

Използваните в производството суровини и добавки са изцяло природни продукти.

glina za touchent, tocharska glina, gryncharska glina, Keramika
грънчарска глина, за точене, моделиране, скулптура