Пещ за керамика PK 140

Характеристики

• програматор, позволяващ запис на 9 програми с 9 стъпки за нарастване и задържане на темпратурата.C
• енерго независима памет
• горещо поцинкована метална констркции (гаранция против корозия)
• нагреватели с d 3mm от шведски кантал А1
• SSR реле
• втори термоконтролер със собствена независима термодвойка, който е в постоянна цифрова връзка с основния.
• възможност за връзка с компютър за настройка на програмите и параметрите и следене на процеса на изпичне с графики за зададения режим и запис на вече изпълнения по стъпки и минути.

Технически данни

• клас - до 1200оC
• захранване - 9KW 24A
• термодвойка тип К
• регулиране тип PID

Размери

• обем - 141L
• мас - 350кг.
• габаритни - h1060mm w1020mm l1130mm
• вътрешни - h600mm w470mm l500mm

Сертификати

Всички продукти са придружени с необходимата документация, сертифицираща тяхното качество, характеристики и предназначение.

Контрол

Непекъснат качествен контрол и химически анализ от суровината до крайния продукт.

Еко

Използваните в производството суровини и добавки са изцяло природни продукти.