REMODE PRESS

Характеристики

Технически данни

Размери

•Дължина 550 mm
•Ширина 380 mm
•Височина 500 mm
•Тегло 50 килограма
•24м. Гаранция

Сертификати

Всички продукти са придружени с необходимата документация, сертифицираща тяхното качество, характеристики и предназначение.

Контрол

Непекъснат качествен контрол и химически анализ от суровината до крайния продукт.

Еко

Използваните в производството суровини и добавки са изцяло природни продукти.