ЕФЕКТНИ АРТ ГЛАЗУРИ

Серия ефектни арт  глазури

 Всички цветни глазури са без олово!

GCL 52
МЕТАЛИЧЕСКА
1160-1200°С

GCL 52
МЕТАЛИЧЕСКА
1040-1170°С

GCL 54
ПАТИНА
1160-1200°С

GCL 54
ПАТИНА
1040-1170°С

GCL 204
МЕДНА
1160-1200°С

GCL 24
МЕДНА
1040-1170°С

GCL 56
УЛТРА ВИОЛЕТ
1180-1200°С

GCL 56
УЛТРА ВИОЛЕТ
1160-1170°С

GCL 55
АВРОРА
1160-1200°С

GCL 55
АВРОРА
1040-1170°С

GCL 53
ОКСАН
1160-1200°С

GCL 53
ОКСАН
1040-1170°С

GCL V2
КАРАМЕЛ
1040-1090°С

GCL 28
ЗЛАТНА
1150-1200°С

GCL 36
ЗЛАТНА
1020-1080°С

GCL 34
РЕД ХОТ
1000-1160°С

GCL 35
МОРСКО ДЪНО
1020-1130°С

ГЛАЗУРИ ЗА КЕРАМИКА

Сертификати

Всички продукти са придружени с необходимата документация, сертифицираща тяхното качество, характеристики и предназначение.

Контрол

Непекъснат качествен контрол и химически анализ от суровината до крайния продукт.

Еко

Използваните в производството суровини и добавки са изцяло природни продукти.

глазиране на керамика
течна глазура