Ролер за платки

Характеристики

Технически данни

Размери

Дължина 1300 mm
Ширина 750 mm
Височина 900 mm
Тегло 30 килограма

Сертификати

Всички продукти са придружени с необходимата документация, сертифицираща тяхното качество, характеристики и предназначение.

Контрол

Непекъснат качествен контрол и химически анализ от суровината до крайния продукт.

Еко

Използваните в производството суровини и добавки са изцяло природни продукти.