Пещ за керамика BETA 2

Характеристики

 • Максимална температура: 1100oC
 • Вътрешни рамери: 44 х 42 х 40
 • Външни размери: 69 х 63 х 67
 • Обем: 74 литра
 • Захранване: 220 V
 • Мощност: 2,9 kW
 • Програми: 4
 • Тегло: 80 кг
 • марка Colorobbia

Пещ керамика ALFA 1

Характеристики

 • Максимална температура: 1100oC
 • Вътрешни рамери: 38 х 32 х 35
 • Външни размери: 69 х 69 х 63
 • Обем: 43 литра
 • Захранване: 220 V
 • Мощност: 2,3 kW
 • Програми: 15
 • Тегло: 60 кг
 • марка Colorobbia

Пещ керамика ALFA 2

Характеристики

 • Максимална температура: 1100oC
 • Вътрешни рамери: 44 х 40 х 42
 • Външни размери: 75 х 75 х 71
 • Обем: 74 литра
 • Захранване: 220 V
 • Мощност: 2,9 kW
 • Програми: 15
 • Тегло: 80 кг
 • марка Colorobbia

Пещ керамика ALFA 3

Характеристики

 • Максимална температура: 1100oC
 • Вътрешни рамери: 60 х 42 х 42
 • Външни размери: 90 х 78 х 71
 • Обем: 106 литра
 • Захранване: 220 или 380 V
 • Мощност: 4,3 kW
 • Програми: 15
 • Тегло: 100 кг
 • марка Colorobbia

Пещ керамика ALFA 4

Характеристики

 • Максимална температура: 1100oC
 • Вътрешни рамери: 60 х 52 х 52
 • Външни размери: 95+50 х 92 х 84
 • Обем: 162 литра
 • Захранване: 220 V или 380 V
 • Мощност: 6 kW
 • Програми: 15
 • Тегло: 150 кг
 • марка Colorobbia
Сертификати

Всички продукти са придружени с необходимата документация, сертифицираща тяхното качество, характеристики и предназначение.

Контрол

Непекъснат качествен контрол и химически анализ от суровината до крайния продукт.

Еко

Използваните в производството суровини и добавки са изцяло природни продукти.