ПРОДУКТИ

Оцветителите са подходящи за оцветяване на керамични глазури и маси. Керамичните оцветители могат да се смесват помежду си с изключение на лилавия 10-2, те притежават висока стабилност в рамките на обозначената максимална температура.

ОЦВЕТИТЕЛИ ЗА КЕРАМИКА

Серия висококачествени керамични оцветители

Оцветителите са подходящи за оцветяване на керамични глазури и маси. Керамичните оцветители могат да се смесват помежду си с изключение на лилавия 10-2, те притежават висока стабилност в рамките на обозначената максимална температура.

1-0 БЯЛ
Zr Si-1250°C

7-4 ЖЪЛТ
Zr Si Pr-1250°C

9-5 ОРАНЖЕВ
Zr Si Cd S Se-1250°C
Глазура-ZrSiO4+

9-3 ОРАНЖЕВ
Zr Si Cd S Se-1250°C
Глазура-ZrSiO4+

8-3 ЧЕРВЕН
Zr Si Cd S Se-1250°CC
Глазура-ZrSiO4+

7-3 ЖЪЛТ
Zr Si Pr-1250°C

7-5 ЖЪЛТ
Zr Si Pr-1250°C

9-4 ОРАНЖЕВ
Zr Si Cd S Se-1250°C
Глазура-ZrSiO4+

8-2 ЧЕРВЕН
Zr Si Cd S Se-1250°C
Глазура-ZrSiO4+

8-4 ЧЕРВЕН
Zr Si Cd S Se-1250°C
Глазура-ZrSiO4+

6-6 ЗЕЛЕН КАКТУС
Zr Si Cr Pr -1250°C

5-41 КАФЯВ
Fe Cr Zn -1250°C

5-46 КАФЯВ
Fe Cr Zn -1250°C

5-1 КОРАЛ
Zr Si Fe-1250°C

5-45 КАФЯВ
Fe Cr Zn -1250°C

6-3 ЗЕЛЕН
Cr Al Si-1250°C

6-22 СИНЬО ЗЕЛЕН
Cr Co Zn-1300°C

4-1 ВАНАДИЕВО СИН
Zr Si V-1300°C

10-2 ЛИЛАВ
Cr Sn Si Ca-1200°C
Глазура-CaO+

5-48 КАФЯВ
Fe Cr Zn -1250°C

6-5ЗЕЛЕН
Cr Si Al-1300°C

6-24 СИНЬО ЗЕЛЕН
Cr Co Zn-1300°C

4-3 КОБАЛТОВО СИН
Co Si-1300°C

5-43 КАФЯВ
Fe Cr Zn Al-1250°C

0-36 КОБАЛТОВО ЧЕРЕН
Fe Cr Co-1250°C

0-35 ЧЕРЕН
Fe Cr-1200°C
Глазура-ZnO-

4-2 КОБАЛТОВО СИН КОБАЛТОВО СИН
Co Al-1300°C
Глазура-Al2O3-

5-47 КАФЯВ
Fe Cr Zn Al-1250°C

ПИГМЕНТИ ЗА КЕРАМИКА

Сертификати

Всички продукти са придружени с необходимата документация, сертифицираща тяхното качество, характеристики и предназначение.

Контрол

Непекъснат качествен контрол и химически анализ от суровината до крайния продукт.

Еко

Използваните в производството суровини и добавки са изцяло природни продукти.