CM 01 W1 1250

Бялоизпичаща се керамична маса ( шликер ), подходяща за едрогабаритни изделия (кашпи, саксии, санитарна керамика и други). Голямото съдържание на шамот (над 30%) дава възможност за отливане на дебелостенни изделия. Мразоустойчива. Към продукта са добавени специални адитиви, които намаляват времето за набиране и увеличават якостта на сурово.

 • Температура на бисквит 980-1040 °С.
 • Температура на глазурно изпичане от 1180 до 1250 °С.
 • Относително тегло 1740-1850гр/l.
 • Вискозитет- 21-23sec

Препоръчителни глазури: GTR 01, GTR 07, GTR 12, GTR 13, GTR 04, GTR 11, GTR 10, GO 01, GO 05, GO 06, GO 07, GO 10

slicker, shliker, шликер за керамика, керамичен шликер, порцеланов шликер, шликер

CM 02 W1 1220

Порцеланова отливна маса (шликер), отговаряща на всички най-строги изисквания за белота и прозирност. Съдържа специални добавки, които намаляват времето за набиране и увеличават якостта на сурово. Подходяща е за всички видове изделия за бита, формoвани по отливен метод: сервизи за хранене, рекламни изделия, сувенири и др.

 • Температура на бисквит 980-1040 °С.
 • Температура на глазурно изпичане от 1180 до 1220 °С.
 • Относително тегло 1700-1720 гр/l.
 • Вискозитет- 21-23sec

Препоръчителни глазури: GTR 01, GTR 07, GTR 12, GTR 13, GTR 04, GTR 11, GTR 10, GO 01, GO 05, GO 06, GO 07, GO 10

шликер, шликер за отливане, порцеланов шликер, slicker, shliker za olivine

CM 05 W2 1180

Бялоизпичаща се керамична маса (шликер), изключително универсална, подходяща както за малки сувенирни и рекламни изделия изпечени на температури около 1060 °С, така и за по-големи изделия- кашпи, саксии и санитарна керамика. Съдържа специални добавки, които намаляват времето за набиране и увеличават якостта на сурово.

 • Температура на бисквит 980-1040 °С.
 • Температура на глазурно изпичане от 1070 до 1180 °С.
 • Вискозитет-18-23sec

Препоръчителни глазури: GTR 06, GTR 07, GTR 12, GTR 13, GTR 04, GTR 11, GTR 10, GO 01, GO 05, GO 06, GO 07, GO 10

CM 06 W8 1150

Червен шликер за изделия от битова керамика.

Дава отлични резултати както при малки изделия, така и при такива с размер дори до 100см.

 • Температура на бисквит 800-980 °С.
 • Температура на глазурно изпичане от 1040 до 1150 °С.
 • Относително тегло 1690-1710 гр/l.
 • Вискозитет- 20-25sec

Препоръчителни глазури: GTR 06, GTR 07, GTR 13, GTR 04, GTR 16, GTR 17, GO 06.

ОТЛИВНИ КЕРАМИЧНИ МАСИ - ШЛИКЕРИ

Сертификати

Всички продукти са придружени с необходимата документация, сертифицираща тяхното качество, характеристики и предназначение.

Контрол

Непрекъснат качествен контрол и химически анализ от суровината до крайния продукт.

Еко

Използваните в производството суровини и добавки са изцяло природни продукти.

шликер
суровини за шликер, шликер
шликер, керамит, отливки, отливен шликер