ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СУХО ВЕЩЕСТВО В КЕРАМИЧНИ СУСПЕНЗИИ

Калкулатор за изчисляване на сухото вещество в керамични шликери.
Този калкулатор изчислява сухото вещество g1 в 100мл шликер, когато той има маса g гр.
G1 =1.6 (G-100)g

Опитно е установено, че средната плътност на керамичните материали е 2.65. Тя не винаги е толкова, за това формулата може да даде известни отклонения, но грешката винаги се повтаря и формулата може да се използваза за постигане на еднакви резултати всеки път и за методи на констрол и др.

Тегло на 100мл шликер в gr
Съдържание на сухо вещество в шликера gr %
Водно съдържание на шликера gr %
шликер, керамит, отливки, отливен шликер
Глазура. Глазиране на порцелан
Течна глазура
Фрита за глазура