Огнеупорна плотна с дупки 445х400х15мм

Характеристики:
Огнеупорна плотна с дупки
Размери: 445х400х15мм / 5,0 кг
Материал: Кордиерит
Максимална работна температура: 1280°С

Огнеупорна плотна 400х350х15мм

Характеристики:
Огнеупорна плотна
Размери: 400х350х15мм / 5,0 кг
Материал: Кордиерит
Максимална работна температура: 1280°С

Сертификати

Всички продукти са придружени с необходимата документация, сертифицираща тяхното качество, характеристики и предназначение.

Контрол

Непекъснат качествен контрол и химически анализ от суровината до крайния продукт.

Еко

Използваните в производството суровини и добавки са изцяло природни продукти.