Пещ за метал PМ 30

Характеристики

Захранване 220 V
Мощност 3,2 kW
Ток 16 А
Пота А.С. 30 Noltina
За 30 килограма бронз

Технически данни

• клас - до 1200оC
• захранване - 9KW 24A
• термодвойка тип К
• регулиране тип PID

Размери

• обем - 141L
• мас - 350кг.
• габаритни - h1060mm w1020mm l1130mm
• вътрешни - h600mm w470mm l500mm

Сертификати

Всички продукти са придружени с необходимата документация, сертифицираща тяхното качество, характеристики и предназначение.

Контрол

Непекъснат качествен контрол и химически анализ от суровината до крайния продукт.

Еко

Използваните в производството суровини и добавки са изцяло природни продукти.