СЕЛЕКЦИЯ ДОБАВКИ ЗА КЕРАМИКА

Reoflux / Реофлукс – втечнител

REOFLUX е течен продукт, създаден за втечняване на керамични шликери и керамични глазури.

Ефективността на REOFLUX се дължи на силната мощност на разпръскване, получена чрез синергия комбинация между различни органични и неорганични дефлокуланти.

Водно стъкло – втечнител

ВОДНО СТЪКЛО е течен продукт, създаден за втечняване на керамични шликери и керамични глазури.

ВОДНО СТЪКЛО е неорганични дефлокулант.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сертификати

Всички продукти са придружени с необходимата документация, сертифицираща тяхното качество, характеристики и предназначение.

Контрол

Непекъснат качествен контрол и химически анализ от суровината до крайния продукт.

Еко

Използваните в производството суровини и добавки са изцяло природни продукти.

каолин
RAW MATERIALS, CERAMICS MATERIALS