ФОРМОВАЧЕН ГИПС

ГИПС ЗА МАТРИЦИ

Гипс за матрици за РАМ преси

Предлагаме един от най-добрите продукти на Saint Goben France за създаването на висококачествени матрици за РАМ преси, където устойчивостта и порьозността са от изключително значение. Произвежда се в Германия изцяло от естествени материали.

Keradur S4P

Препоръчително съотношение гипс/вода-3:1
Време за втърдяване - 18-23 мин.
Обем на пори – 21%
Механична якост:
- Якост на огъване - 11,5МN/m2
- Якост при натиск - 43,6МN/m2
- Твърдост по Brinnell 155 MN/m2
Ситов Анализ- +200 микрона max 0.04%

Начин на работа

Температурата на гипса и водата трябва да бъде приблизително еднаква - в рамките на 15-20оС. Гипсът се добавя бавно към цялото количество вода и се изчаква около 2 минути, за да я поеме. Разбърква с миксер, като необходимото време зависи от оборотите на миксера и количеството гипс (от 6-12min). Препоръчва се разбъркване под вакуум. След смесване температурата на гипса трябва да бъде измерена. След това се налива матрицата. Нейната температура се измерва също. Когато тя се повиши с 6-8оС, започва подаване на въздух с цел отпушване на порите. Първоначално налягането е 0,5bar и се увеличава на всеки 30 sec с 0,5bar до достигане на налягане от 5 bar, когато се задържа 30min до изсъхване на матрицата. След това се изчаква не по-малко от 12ч., за да се втвърди.

  • Разфасовка-25kg
Сертификати

Всички продукти са придружени с необходимата документация, сертифицираща тяхното качество, характеристики и предназначение.

Контрол

Непекъснат качествен контрол и химически анализ от суровината до крайния продукт.

Еко

Използваните в производството суровини и добавки са изцяло природни продукти.

глазиране на керамика
течна глазура