HTL1 – Колоидно течно злато 8%

Съдържание на злато 8%.

Температурата за изпичане:

За керамика 690оС – 700оС.

За порцелан 750 оС – 815 оС.

Продуктът се разрежда с разредител HTL 199 (5-15%).

Нанасят се главно с четка върху добре почистени, глазирани изделия.

След изпичане изделието е препоръчително да бъде оставено в чисто и топло пространство за няколко часа.

HTL2 – Колоидно течно злато 10%

Съдържание на злато 10%.

Температурата за изпичане:

За керамика 690оС – 700оС.

За порцелан 750 оС – 815 оС.

Продуктът се разрежда с разредител HTL 199 (5-15%).

Нанасят се главно с четка върху добре почистени, глазирани изделия.

След изпичане изделието е препоръчително да бъде оставено в чисто и топло пространство за няколко часа.

HTL4 – Колоидна течно платина 8%

Съдържание на платина 8%.

Температурата за изпичане:

За керамика 690оС – 700оС.

За порцелан 750 оС – 815 оС.

Продуктът се разрежда с разредител HTL 199 (5-15%).

Нанасят се главно с четка върху добре почистени, глазирани изделия.

След изпичане изделието е препоръчително да бъде оставено в чисто и топло пространство за няколко часа.

HTL32 – Синьо Лустро

Съдържание на цветни метали.

Температурата за изпичане:

За керамика 690оС – 700оС.

За порцелан 750 оС – 815 оС.

Продуктът се разрежда с разредител HTL 199 (5-15%).

Нанасят се главно с четка върху добре почистени, глазирани изделия.

След изпичане изделието е препоръчително да бъде оставено в чисто и топло пространство за няколко часа.

HTL139 – Виолет Лустро

Съдържание на цветни метали.

Температурата за изпичане:

За керамика 690оС – 700оС.

За порцелан 750 оС – 815 оС.

Продуктът се разрежда с разредител HTL 199 (5-15%).

Нанасят се главно с четка върху добре почистени, глазирани изделия.

След изпичане изделието е препоръчително да бъде оставено в чисто и топло пространство за няколко часа.

ЗЛАТА, ПЛАТИНА И ЛУСТРА ЗА КЕРАМИКА И ПОРЦЕЛАН

Сертификати

Всички продукти са придружени с необходимата документация, сертифицираща тяхното качество, характеристики и предназначение.

Контрол

Непрекъснат качествен контрол и химически анализ от суровината до крайния продукт.

Еко

Използваните в производството суровини и добавки са изцяло природни продукти.

koloidno, Plato, techno, za chetka, Keramika, porcelan, колоидно течно злато, за четка, декорация, керамика, порцелан, колоробиа,
платина, течна платина, колоробия,
виолетово, лустро, керамика, колоробия, порцелан, декорация
синьо лустро, sin lustro, porcelan